Manifest

Polska opinia publiczna została zdominowana przez:

Wolne od wpływów politycznych media zostały zepchnięte na margines i stanowią niszę w naszym kraju.

Codziennie jesteśmy atakowani przez fake news'y ze strony obcych państw w celu dezinformacji i podzielenia naszego społeczeństwa.

W odpowiedzi na jawne upolitycznienie i zakłamanie źródeł informacjyjnych, zwykli obywatele starają się samodzienlnie obnażać opublikowane mianipulacje.

Jednak ich działania są ograniczane i tłumione przez portale społecznościowe, które kierują się własną polityką i własnymi standardami.

Sto lat po odzyskaniu niepodległości, nie mamy w Polsce silnego, spójnego i w pełni apolitycznego medium służącego obywatelom.

Apolityczny.pl to oddolna inicjatywa społeczna, mająca na celu stworzenie serwisu informacyjno-społecznościowego, całkowicie niezależnego i autonomicznego.

Tworzony przez obywateli i dla obywateli będzie gwarantem wolności słowa w naszym Kraju.

CEL

Naszym celem jest stworzenie w pełni apolitycznego i Polskiego medium.

WYKONANIE

Naszym celem jest stworzenie w pełni apolitycznego i Polskiego medium.